Quản lý dự án Quản lý chất lượng Quản lý chất lượng

Cập nhật ngày 30/10/2011,16:15:39
Mẫu hợp đồng thi công xây dựng

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09 /20 11 /TT-BXD ngày 28/6/2011 Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng. Theo đó, Mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này có 02 phần: Phần I: các căn cứ ký kết hợp đồng, Phần II: các điều khoản và điều kiện hợp đồng (25 Điều); Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011. Những hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không phải áp dụng quy định của Thông tư này.

Xem file kèm theo

Văn Tra

File đính kèm:  Xem file hoặc tải file thong_tu_09-2011_hd mau hd xay dung.doc  Xem file hoặc tải file mau_hop_dong_kem_theo_tt09.doc
Trần Văn Tra - P2
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin đã đưa:
Xem tin ngày
Thông báo
Ảnh: Ban QLDA Thủy điện Sông...
Ảnh: Ban QLDA Thủy điện Sông...
Video: ABBANK giao dịch từ 8h-...
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn Quy chế phân phối tiền lương mới nên có tỉ trọng giữa LCB và lương hiệu quả như thế nào?
Lương hiệu quả cao hơn LCB
LCB cao hơn lương hiệu quả
Tất cả lương trả theo LCB
Tất cả lương trả theo hiệu quả
Ý kiến khác
Thuy dien song bung 2 - Binh chon tham do y kien
Thuy dien song bung 2 - Ket qua tham do y kien

Thông tin truy cập
User login
guest
Trực tuyến
10
Lượt truy cập
810348