Hoạt động Đảng - Đoàn Thể Đảng - Đoàn Thể

Cập nhật ngày 05/12/2011,09:38:15
Chăm lo bồi dưỡng phát triển Đảng viên mới là yếu tố quan trọng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng

Tổ chức Đảng trong mỗi đơn vị, cơ quan là hạt nhân chính trị, tập hợp các lực lượng quần chúng nhằm thực hiên các đường lốichủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Kết quả đạtđược của đơn vị gắn với sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy,công tác xây dựng, cũng cố và phát triển tổ chức Đảng là khâu then chốt đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Trong công tác xây dựng đảng, việc chăm lo,bồi dưỡng và phát triển đảng viên trong đơn vị là nhiệm vụ rất quan trọng để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng.

IMG_2055.JPG
Họp Chi bộ kiểm điểm và nhận xét đánh giá Đảng viên năm 2011 tại Chi bộ ASB2

Từ khi thành lập, Cấp ủy chi bộ Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2 đã lãnh đạo Chi bộ phát triển về mọi mặt, quán triệt các đường lối chủ trương của Đảng đến từng đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đạt hiệu quả, công tác phát triển đảng, tạo lực lượng đảng viên trẻ cho đảng được chú trọng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy đảng viên làm nòng cốt, thực hiện nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến về chất trong toàn chi bộ và từng đảng viên… là những vấn đề cốt lõi mà Chi bộ Ban QLDA TĐSB2 luôn chú trọng và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện.

Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức đảng trong đơn vị, phát huy những thuận lợi có được, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng việc phát triển đảng viên trong tầng lớp trẻ. Chi bộ đã đề cao công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho mỗi Đảng viên, từ đó họ phát huy tác dụng của mình trong việc bồi dưỡng giúp đở quần chúng vào Đảng, tạo ra một phong trào phấn đấu rộng rãi trong quần chúng là những CBCNV đang công tác tại Ban. Phong trào phấn đấu vào Đảng được khơi dậy là động lực góp phần to lớn cho việc đẩy mạnh các hoạt động của Ban cũng như các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

IMG_2057.JPG
Cấp ủy Chi bộ ASB2 biểu quyết lấy ý kiến đánh giá chất lượng Đảng viên 

Từ khi thành lập chi bộ chỉ có 09 đảng viên, số lượng đảng viên của Chi bộ đến 30/11/2011 là 27 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 24đc, 03 đảng viên dự bị; quần chúng và đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp đối tượng đảng đang viết lý lịch là 05 đồng chí.

Nhiều Đảng viên được kết nạp trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò của mình, không ngừng trưởng thành và đã có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Ban. Có thể nói, nhờ sự chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng trong đơn vị mà Chi bộ Ban không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.

IMG_2020.JPG
Đ/c Nguyễn Sơn - Bí thư Chi bộ Ban QLDA TĐSB2 trao quyết định
kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hồ Tú Quân tại lễ kết nạp

Gần đây nhất, ngày 18/11/2011, Chi bộ Ban đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Hồ Tú Quân, chuyên viên hiện đang công tác tại phòng TC-HC đứng vào hàng ngũ Đảng.

Trong thời gian đến, Chi bộ Ban tiếp tục công tác chăm lo bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong đơn vị, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt, không chỉ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng mà chính là chăm lo cho thế hệ trẻ, tạo điều kiên cho quần chúng ưu tú được phát triển khả năng của mình, kích thích sự nổ lực phấn đấu góp phần đẩy mạnh mọi mặt hoạt động trong toàn Ban.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại, Chi bộ Ban quyết tâm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ và phát triển Đảng viên trong đơn vị, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng,thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, với phương chân "Điện đi trước một bước", khẳng định vị trí của một đơn vị quản lý dự án mạnh của Tập đoàn ĐLVN, phấn đấu vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, tất cả cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá quê hương đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HTQ-ASB2
Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin đã đưa:
Xem tin ngày
Thông báo
Ảnh: Ban QLDA Thủy điện Sông...
Ảnh: Ban QLDA Thủy điện Sông...
Video: TVC EVN 60 năm thắp sán...
Vui lòng tải Flash Player để xem clip này.
Thăm dò ý kiến
Quý vị biết đến website Ban quản lý Dự án Thủy điện Sông Bung 2 qua nguồn thông tin nào ?
Công cụ tìm kiếm
Từ các website khác
Người thân giới thiệu
Báo, tạp chí, truyền hình
Nguồn thông tin khác
Thuy dien song bung 2 - Binh chon tham do y kien
Thuy dien song bung 2 - Ket qua tham do y kien

Thông tin truy cập
User login
guest
Trực tuyến
6
Lượt truy cập
1046714